Samtalsserie för män anordnas av Cirkel psykologbyrå

Genom #metoo har en verklighet blivit synligare. För många har den alltid varit det, men nu kan knappast någon undgå att se omfattningen. Vi ser nu otaliga exempel på hur vi män utfört sexuella handlingar mot andra, utan samtycke. Alla män har ett gemensamt ansvar för att förändra det här, och frågan om hur skyldig man själv anser sig ha varit är mindre viktig. 

Vi tror att det här är direkt kopplat till de mansideal som råder och som bland annat innebär att vi män från tidig ålder har lärt oss att vi kan ta för oss - på bekostnad av andra. Det här är något som går att förändra.

Cirkel psykologbyrå bjuder in till en serie på tre gruppsamtal där män från 20 år och uppåt är välkomna att delta. Samtalen syftar till att synliggöra hur vi blivit formade i tidiga år, hur vi gör idag och hur vi konkret kan göra och värdera annorlunda. De tre samtalen kommer vara uppdelade på dåtid, nutid och framtid och kommer att modereras av två legitimerade psykologer. Samtalen bygger på allas aktiva deltagande. 

Samtalen sker under tre torsdagkvällar (30/11, 7/12, 14/12) mellan 18.00 - 20.00 i gamla stan, Stockholm. Maxantalet deltagare är tio personer. Samtalen är kostnadsfria. 

Anmälan och kort beskrivning till varför du önskar delta mailas till; hej@cirkel.se

 

 

Tillbaka till startsidan

Daniel Broman