bg-header2.png
 
 
 
cirkel-logo
 
 
 

Hej, du har kommit till Cirkel! 

Personer kommer och pratar med oss av olika skäl. Det kan handla om att känna sig nedstämd eller ångestfylld. Det kan vara kopplat till konkreta livsproblem så som relationer som inte känns bra eller som har tagit slut, oro inför stora beslut, identitet och sexualitet, bråk med familj eller vänner, situationer på ens arbetsplats eller att känna sig otillräcklig. Ibland kan det vara svårt att själv se vad det är kopplat till.

En psykologbyrå med samhällsperspektiv!

Vi anser inte att du måste vara sjuk för att du mår dåligt. Snarare tycker vi oss se en tendens i samhället att för snabbt stämpla psykiskt lidande som sjukdom. Ofta kan samhälle och omgivning ställa svåra krav, och ibland kan det vara mer rimligt att ifrågasätta det som finns runt dig än att ifrågasätta dig. Föreställningar och normer i vår kultur om hur man borde leva kanske inte ligger i linje med hur du vill ha det. 

 
 
 
 
 
 

Kontakt

Tidsbokning och frågor:  hej@cirkel.se
Besöksadress: Kindstugatan 1, Stockholm (t. Gamla Stan)
Psykologer: Daniel Broman & Feliks Wallenrodhe

 
 
 
 
 
 

Alla välkomna!

Vi träffar människor i alla åldrar och vi utgår ifrån hur du själv är och definierar dig.

Hör av dig!

vilka är cirkel? 

Vi på Cirkel är legitimerade psykologer och står under socialstyrelsens lagar. Vi har erfarenhet från psykiatri, beroendevård, traumavård, organisationsarbete och företagshälsovård. Vi är utbildade i psykodynamisk psykoterapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), existentiell psykoterapi och EMDR.

 
 
 
 
 
cirkel-collage.png
 

Nyheter från Cirkel 
 
 
 
 
 

Vi träffar människor individuellt

Vi erbjuder en psykologkontakt som är anpassad efter ditt behov. När du kommer till oss gör vi en bedömning ihop med dig om hur vi hjälper dig på bästa sätt.

 

Vi träffar olika tänkbara grupperingar

Ibland kan det vara bra att ni kommer ihop. Ni kan exempelvis vara personer i kärleksrelationer, vänner, kollegor, chefer och anställda, eller familjer.

 
 
 

Samtal över nätet!

Det ska vara lätt att få prata med en psykolog när du känner att du behöver det. Kanske har du inte möjlighet att komma till vår mottagning eller föredrar att göra det i en miljö du själv väljer vid en tid som passar dig bäst. Vi erbjuder därför samtal över nätet. Oavsett var i Sverige eller världen du är. 

 

Vi erbjuder även

Föreläsningar efter önskemål, organisationsarbete såsom handledning, kartläggning, konflikthantering och utveckling. Om vi inte har möjlighet med att ta emot ert uppdrag så försöker vi lotsa er vidare i vårt nätverk.

 
 
 
 
 
cirkel-ikoner-bg-29mars.png