Psykoanalys till reducerat pris

Psykoanalys är ett omfattande och djupgående utforskande av dig själv. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. Syftet är att få ökad förståelse för hur din inre värld ser ut, hur den formats och hur den påverkar dig i exempelvis dina relationer. Med ökad förståelse ökar också din möjlighet till förändring och frigörelse från gamla mönster.

Psykoanalys sker fyra gånger i veckan. Omfattningen innebär en ekonomisk kostnad som kan vara svår att få ihop. På Cirkel Psykologbyrå finns nu möjlighet att gå i psykoanalys till reducerat pris hos legitimerad psykolog som vidareutbildar sig till psykoanalytiker. Platserna är begränsade.

Utbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning på fyra och ett halvt år. För mer information om psykoanalys, besök Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida.

För intresseanmälan och frågor, kontakta psykoanalys@cirkel.se.

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

Daniel Broman