Psykoterapi till reducerat pris.

Vi på Cirkel Psykologbyrå har kompetens inom olika psykoterapimetoder. Här finns möjlighet att gå i psykodynamisk terapi, KBT, existentiell terapi, traumafokuserad terapi samt att gå i psykoanalys hos kandidat under utbildning. Val av terapiform kan göras utifrån vad som tilltalar dig som klient samt vilken problematik du kommer med.

Just nu erbjuder vi ett begränsat antal platser för psykodynamisk psykoterapi till reducerat pris. Detta är främst för dig som kanske är student, arbetslös eller av andra skäl har svårt att betala fullpris. Psykoterapin är inte tidsbegränsad och samtalet är utforskande med utgångspunkt i det problem som du kommer med. Samtalen sker en gång i veckan med start i början av nästa år.

Maila förfrågan till; hej@cirkel.se

Nedan listar vi några platser i Stockholm där det går att få psykoterapi till reducerat pris. För dig som inte bor i Stockholm är ett tips att vända dig till lärosäten som utbildar till psykolog eller psykoterapeut, via dem finns ofta möjlighet att gå till reducerat pris hos någon som utbildar sig.

Psykologprogrammet, Stockholms Universitet.
Här finns möjlighet att välja mellan psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. Via länken går det att läsa om metoderna.

Sankt Lukas
Här finns möjlighet att gå hos student som utbildar sig till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Sankt Lukas erbjuder även reducerat pris för arbetslösa och studenter.

 

Psykoterapiservice
Ett företag som organiserar privatpraktiserande psykoterapeuter inom olika områden. Erbjuder korta väntetider samt reducerat pris för studenter och andra med nedsatt betalningsförmåga.

 

Svenska Psykoanalytiska Föreningen (Spaf)
Här finns möjlighet att gå i psykoanalys hos en person som utbildar sig till psykoanalytiker. Psykoanalys är ett omfattande arbete som sker fyra gånger i veckan på obestämd tid.

 

Stockholms stadsmission
För dig som är mellan 16-25 år finns möjlighet att få terapi individuellt eller i grupp. Även en särskild mottagning för unga män finns. I skrivande stund är kön lång och nya anmälningar har stoppats tillsvidare men detta kan komma att ändras.  

Tillbaka till startsidan

Daniel Broman
Psykoanalys till reducerat pris

Psykoanalys är ett omfattande och djupgående utforskande av dig själv. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. Syftet är att få ökad förståelse för hur din inre värld ser ut, hur den formats och hur den påverkar dig i exempelvis dina relationer. Med ökad förståelse ökar också din möjlighet till förändring och frigörelse från gamla mönster.

Psykoanalys sker fyra gånger i veckan. Omfattningen innebär en ekonomisk kostnad som kan vara svår att få ihop. På Cirkel Psykologbyrå finns nu möjlighet att gå i psykoanalys till reducerat pris hos legitimerad psykolog som vidareutbildar sig till psykoanalytiker. Platserna är begränsade.

Utbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning på fyra och ett halvt år. För mer information om psykoanalys, besök Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida.

För intresseanmälan och frågor, kontakta psykoanalys@cirkel.se.

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

Daniel Broman
Samtalsserie för män anordnas av Cirkel psykologbyrå

Genom #metoo har en verklighet blivit synligare. För många har den alltid varit det, men nu kan knappast någon undgå att se omfattningen. Vi ser nu otaliga exempel på hur vi män utfört sexuella handlingar mot andra, utan samtycke. Alla män har ett gemensamt ansvar för att förändra det här, och frågan om hur skyldig man själv anser sig ha varit är mindre viktig. 

Vi tror att det här är direkt kopplat till de mansideal som råder och som bland annat innebär att vi män från tidig ålder har lärt oss att vi kan ta för oss - på bekostnad av andra. Det här är något som går att förändra.

Cirkel psykologbyrå bjuder in till en serie på tre gruppsamtal där män från 20 år och uppåt är välkomna att delta. Samtalen syftar till att synliggöra hur vi blivit formade i tidiga år, hur vi gör idag och hur vi konkret kan göra och värdera annorlunda. De tre samtalen kommer vara uppdelade på dåtid, nutid och framtid och kommer att modereras av två legitimerade psykologer. Samtalen bygger på allas aktiva deltagande. 

Samtalen sker under tre torsdagkvällar (30/11, 7/12, 14/12) mellan 18.00 - 20.00 i gamla stan, Stockholm. Maxantalet deltagare är tio personer. Samtalen är kostnadsfria. 

Anmälan och kort beskrivning till varför du önskar delta mailas till; hej@cirkel.se

 

 

Tillbaka till startsidan

Daniel Broman